Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Paskola pasirašant vekselį

Visų pirmą reikia suprasti kas tai yra -paskolos pasirašant vekselį.

Vekselis – tai dokumentas, kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba kuriuo įsako tai padaryti kitam asmeniui.

Asmuo pasirašęs vekselį įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti sumą nurodytą vekselyje per sutartą laikotarpį. Vekselis nėra skolos raštelis ar paskolos sutartis, jame nėra nurodoma, jog jūs skolinotės iš žmogaus pinigus. Jūs tiesiog pasirašote kad esate įpareigotas sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselio turėtojui. Jei asmuo iki nurodytos datos nesumoka vekselyje nurodytos sumos, vekselio savininkas, turi pilną teisę pradėti skolos išieškojimą ir jam nereikalingas teismo nutarimas, kad būtų pripažintas skolos faktas. Vekselio turėtojas pirmiausia keliauja pas notarą, kuris išduoda vykdomąjį raštą pinigų sumai išieškoti. Gavęs vykdomąjį raštą, asmuo susiranda antstolį kuris ir pradeda pinigų išieškojimą. Antstolis turi pilną teisę areštuoti įsiskolinusio asmens turtą bei banko sąskaitas iki tol, kol bus išieškoti visi pinigai kuriuos asmuo yra skolingas vekselio turėtojui. Nepamirškite, pakliuvus į antstolio rankas, iš jūsų bus išieškota ne tik susidarę įsiskolinimai, bet teks atsiskaityti ir su antstoliu ir sumokėti už jo visas paslaugas.  Jei norite paskolinti pinigų vekselio pagalba, reikia atmintį svarbiausią dalyką.

Vekselis yra ypatingai griežtos formos dokumentas, kuriame privalo būti visi įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme numatyti privalomi rekvizitai, priešingu atveju toks dokumentas nebus laikomas vekseliu. Vekseliai išrašyti didesnėms nei 3000 eurų sumoms turi būti patvirtinti notaro.

Tad jau kai žinote kaip veikia paskolos su vekseliu, gali pradėti šnekėti apie paskolų su vekseliu nauda. Paskola su vekseliu naudinga, kai negaunate paskolos kitur, pvz kai dirbate individualia veikla ar su verslo liudijimu.

Pinigų sumokėjimas – apmokėjęs vekselį, mokėtojas gali reikalauti, kad jam būtų atiduotas vekselis, kuriame užfiksuotas skolos grąžinimas. Sumokėjęs sumos dalį, skolininkas gali reikalauti, kad tai būtų pažymėta vekselyje ir jam būtų išduotas pakvitavimas. Vekselio turėtojas negali atsisakyti priimti įmokų dalimis.