Greitieji kreditai žmonių kurie neteko ar neturi darbo yra imami vis rečiau, nes šie žmonės jau pastebėjo, kad naujausios įstatymų pataisos kreditoriams užrišo rankas jas jiems išduoti. Paskolos bedarbiams draudžiamos LR įstatymu, taip pat draudžiama ir reklamuoti tokias paskolas, bet kokiu būdų. Bedarbių asmenų grupė priskiriama prie tų, kurie paskolų gauti negali gauti dėl pajamų trūkumo ar jų nebuvimo iš viso. Tai yra tokie asmenys, kurie registruoti darbo biržoje, o ten užsiregistravę asmenys įprastai negauna jokių pajamų, kurios būtų laikomos tvariomis. Tvarios ar stabilios pajamos yra tos, kurios gaunamos reguliariai be jokių laiko tarpų, o tai reiškia, kad tik atlyginimas, užmokestis už autorinius kūrinius, pajamos iš NT nuomos veiklos ir kt. gali būti priskiriamos prie tvariųjų. Be abejo, pastarieji pajamų šaltiniai yra vertinami labiau ir čia taikomas visai kitoks reikalavimas.